สุรินทร์ เปิดตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม ณ ตลาดน้ำราชมงคล

วันที่ 7 มกราคม 2561 นายวสันต์ ชิงชนะ รกท.พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานเปิดตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม โดย ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม ณ ตลาดนัำราชมงคล นางอุดมลัษณ์ ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ และนักท่องเที่ยวร่วมพิธีเปิดงาน มีการแสดงวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ ขนมพื้นเมือง ศิลปะในสวน บรรยากาศร่มรื่น จัดทุกวันอาทิตย์ ตี 5 ถึงเที่ยง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)