มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จากประเทศภูฎานที่เดินทางมาศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนโดยใช้แนวทาง D-HOPE ที่ประเทศไทย

 

วันที่ 21 ม.ค.2561 ที่โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก นายวสันต ์ชิงชนะ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการปิดกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จากประเทศภูฎานที่เดินทางมาศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนโดยใช้แนวทาง D-HOPE ที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 14-21ม.ค.2561

(Visited 1 times, 1 visits today)