สพจ.สุรินทร์ ประชุมจัดทำงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การท่องเที่ยวชุมชน)

วันที่ 29 มกราคม 2561 นายวสันต์ ชิงชนะ รกท.พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมส่วนราชการ องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อพิจารณาหมู่บ้านเป้าหมาย ของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2561 ที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง โดยมีหมู่บ้านเสนอเข้าร่วมโครงการ กว่า 70 หมู่บ้าน ที่มีความพร้อมจากทุกอำเภอ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)