สพจ.สุรินทร์ จัดกิจกรรม ครบรอบ 49 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

วันที่ 31 มกราคม 2561 นายวสันต์ ชิงชนะ รกท.พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน การจัดกิจกรรม วัน ครบรอบ 49 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน โดยมีผู้นำ อช. เข้าร่วม 190 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ โดยมีกิจกรรม อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหหาดไทย เนื่องในวันครบรอบฯ กิจกรรมศึกษาดูงานอาสาพัฒนาชุมชนตำบลเทนมีย์ กิจกรรมการกล่าวคำปฏิญาณของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ การรักษาความสะอาด ณ วัดศิริจันทร์ บ้านเทนมีย์ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)