กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนติดตามการดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายวสันต์ ชิงชนะ รกท.พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ และนักวิชาการ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561 ณ หมู่บ้านขุนไชยทอง อ.ชุมพลบุรี หมู่บ้านทีองเที่ยว โดยชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)