สพจ.สุรินทร์ แสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายวสันต์ ชิงชนะ รกท.พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ประชุมประจำเดือน หน.กลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด แจ้งข้อราชการและมอบดอกไม้แสดงความยินดีนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพเศษ จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายเอกราช ญาณอุบล พอ.สำโรงทาบ นางราณี วงศ์ลุน พอ.รัตนบุรี นายไชยา พิมพ์สิงห์ พอ.ชุมพลบุรี และ นางอารีรัตน์ หอมเนียม พอ.ท่าตูม ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)