พช. โชว์ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” บ้านท่าสว่าง จ.สุรินทร์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะผู้บริหารกรมฯ

ลงพื้นที่บ้านท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ และการประชุม ครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ได้เดินทางเยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งยังคงมีการอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าไหมชั้นสูง และได้รับเลือกให้เป็นผู้ผลิตผ้าไหมที่ระลึกแก่ผู้นำต่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมเอเปค และเป็นหนึ่งในหมู่บ้านเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชน จะพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้แนวคิด “ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย “ ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน “ ที่รัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีนายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ หน.ฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย จนท.และผู้นำชุมชนให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

(Visited 1 times, 1 visits today)