อธิบดีร่วมให้การต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรีเยี่ยมจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 7 เมษายน 2561 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ และการประชุม ครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ได้เดินทางเยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งยังคงมีการอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าไหมชั้นสูง และได้รับเลือกให้เป็นผู้ผลิตผ้าไหมที่ระลึกแก่ผู้นำต่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมเอเปค และเป็นหนึ่งในหมู่บ้านเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชน จะพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้แนวคิด “ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย เยี่ยมตลาดนัดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ท่าสว่าง ที่มีผู้จำหน่าย 70 ราย มีรายได้ต่อเดือน 5 ล้านบาทเศษ ผู้จำหน่ายมีรายได้เฉลี่ย 90,000 บาทต่อเดือน มีการจำหน่ายทุกวัน โดยมีนายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ ณ บ้านท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)