ข่าวประชาสัมพันธ์

สุรินทร์ นำทุกภาคส่วน MOU ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน พร้อมเดินแบบอวดโฉมผ้าไหมสุรินทร์ เเละเตรียมนางรำเเต่งชุดผ้าไหมหนึ่งเเสนคนรำบวงสรวงพระยาสุรินทร์ฯ