พช.สุรินทร์ ประชุม จนท.เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพชุมชน

13 ตุลาคม 2559 นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรับทราบแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)