พช.สุรินทร์ ร่วมพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร(๗วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง อ.เมืองสุรินทร์ ๑๙ ต.ค.๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น.

(Visited 1 times, 1 visits today)