สพอ.สังขะ จ.สุรินทร์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา

วันนี้ 7 พ.ย. 59 นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์ พัฒนาการอำเภอสังขะ เข้าให้กำลังใจ ชาวนาที่สีข้าวสารขาย และช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน มาซื้อข้าวสารจากชาวนาโดยตรง ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.อำเภอสังขะ ถนนหมายเลข 24

สนใจข้าวสารหอมมะลิ ทั้งข้าวขาวและข้าวกล้องสั่งซื้อได้ ข้าวที่ 1 ราคากิโลกรัมละ 25 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)