ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเว็บไซต์ D-HOPE ของจังหวัด

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา ลิขสิทธิ์ พ.อ.ท.สุรพงษ์ แท่นดี เเละ นางวันวิสาข์ อินทิสาร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเว็บไซต์ D-HOPE ของจังหวัด เพื่อให้สามารถจัดการเเละเผยแพร่การดำเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Community – Based Enterpreneurship Promotion) ผ่านเว็บไซด์ dhope.cdd.go.th ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

(Visited 1 times, 1 visits today)