พช. สุรินทร์ จัดกิจกรรมวันก่อตั้งกรมฯ พร้อมร่วมตั้งปณิธาน คน พช.สุรินทร์ ขับเคลื่อนงานพัฒนา

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน (1 ตุลาคม ของทุกปี) พร้อมบรรยายหัวข้อ “ธรรมาภิบาลของนักพัฒนา” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม องค์กร เเละผู้นำชุมชนอำเภอท่าตูม ดำเนินการ ณ วัดโพธิ์ทอง บ้านกระโพ หมู่ที่ 1 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
โดยกิจกรรมประกอบด้วย
1. การอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยพัฒนาการจังหวัดฯ
2. เจ้าหน้าพัฒนาชุมชนกลุ่มองค์กรเเละชุมชนร่วมร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน
3. พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ คน พช. สุรินทร์
4. การกล่าวทัศนะ “ภาพชีวิตนักพัฒนา” โดยนายทัศนัย พิริยาสัยสันติ ข้าราชการบำนาญ เเละ “งานพัฒนาชุมชนที่รัก” โดยนางสาวพนิดา เรืองเจริญ อดีตอาสาพัฒนา ว่าที่พัฒนากรสายพันธ์ใหม่
5. กิจกรรมการบันทึกปณิธาน ทำความดี ด้วยหัวใจ ผ่านต้นไม้แห่งปณิธาน คน พช.สุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)