ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ เเละนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานท่องเที่ยว ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)