ออกรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 28 ก.พ.63​ เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีณรงค์ โดยนางพัณณิตา ประถมมูล พัฒนาการอำเภอศรีณรงค์ มอบหมายให้นางวันวิสาข์ อินธิสาร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มทอผ้าไหมสีธรรมชาติจากไม้มงคล 9 ชนิด บ้านโคกอำนวย ม.7 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ ออกรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)