การคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข) ปี 2563

@🐘สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงามฯ🐘
วันนี้ (31 ก.ค. 63) ✨นายวสันต์ ชิงนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์✨ พร้อมด้วย นางสาวฉัตรระวี ภาสตโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายเชี่ยวชิต สวดธรรมกิตติ์ พัฒนาการอำเภอจอมพระ
🏆รวมเป็นเกียตริและ ขวัญกำลังใจ แก่บ้านโนนงิ้ว ม.4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ในการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข) ปี 2563 ซึ่งบ้านโนนงิ้ว เป็นหมู่บ้านที่ได้การการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยเป็น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2555 และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ปี 2561 มีกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็ง และในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน/คณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านโนนงิ้ว นำสมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้าไหมร่วมจัดนิทรรศการ กระบวนการผลิตผ้าไหม การสาวไหม การทอผ้าไหม การอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม แสดงถึงความสามัคคี ความเข้มแข็ง ได้เป็นอย่างดี

📸 📣 ภาพ/ข่าว เครือข่าย PR จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน 🐘

(Visited 1 times, 1 visits today)