สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินโครงการ”ปฏิบัติธรรมนำสุข”

พช.สุรินทร์ เข้าวัดปฏิบัติธรรม นำสุขชีวิตเเละการทำงาน
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุ ชนจังหวัดสุรินทร์ เเละภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการ”ปฏิบัติธรรมนำสุข” เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักเเละเล็งเห็นความสำคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงชีวิตการทำงานให้มีความสุขได้ โดยได้กำหนดดำเนินการ จำนวน 3 ครั้ง ในช่วงเข้าพรรษา เเละครั้งนี้ เป็นการดำเนินการครั้งที่ 1 ณ วัดฉันเพล หมู่ที่ 2 ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมประกอบด้วย
1. การฟังธรรม โดยรับความเมตตาการบรรยายธรรมจาก พระปลัดชีวิน สุขกาโม เจ้าอาวาสวัดฉันเพล เจ้าคณะตำบลตากูก ตำบลปราสาททอง
2. การถวายสังฆทาน เเละปัจจัย เป็นเงิน 13,537 บาท
3. การถวายภัตาหารเพล แก่ประภิกษุสงฆ์
(Visited 1 times, 1 visits today)