ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุน​พัฒนา​เด็กชนบท

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า​สมทบกองทุน​พัฒนา​เด็ก​ชนบท​ ในพระราชูปถัมภ์​ สมเด็จ​พระเทพรัตนราชสุดา​ฯ​ สยาม​บรม​ราช​กุมารี​ ในวันพุธ​ที่​ 9​ กันยายน​ 2563​ ณ​ หอประชุม​จังหวัด​สุรินทร์​

(Visited 1 times, 1 visits today)