พช.สุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาการแซวผ้า จังหวัดสุรินทร์

🖋️วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ประยุกต์ใช้ในบริบทพื้นที่ โครงการสืบสานภูมิปัญญาการแซวผ้าจังหวัดสุรินทร์ จัดดำเนินการระหว่างวันที่ 18 -​ 20 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
… โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ ในการเสริมสร้างแนวคิด ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ภูมิถิ่นของชุมชน รวมถึงบริบทชุมชน ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสุรินทร์ โดยจุดประกายให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก จัดจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า โดยการแซวผ้า ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม แสดงออกถึงความเป็นชาติพันธุ์ เอกลักษณ์การแต่งกายของชาวกวย และเป็นการสืบทอด ให้คงไว้สู่ลูกหลาน สืบไป
(Visited 1 times, 1 visits today)