มหกรรม OTOP ชายแดน จังหวัดสุรินทร์​ ภายใต้งาน “เปิดบ้านสุรินทร์” Surin Open Up

มหกรรม OTOP ชายแดน จังหวัดสุรินทร์​ ภายใต้งาน “เปิดบ้านสุรินทร์” Surin Open Up

วันนี้ (26 ก.ย.63) นายนิวัติ​ น้อยผาง​ รองอธิบดี​กรมการพัฒนาชุมชน​ ติดตามงานโครงการมหกรรม OTOP ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสนี่ได้พบปะพูดคุยถึงแนวทางการตลาดการค้าชายแดนจังหวัดสุรินทร์ ว่าจังหวัดสุรินทร์และประเทศกัมพูชามีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันผลิตสินค้าใกล้เคียงกัน จึงต้องอาศัยจุดแข็งระหว่างประเทศเสริมกันเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนและได้ประโยชน์ร่วมกัน  จากนั้นได้พบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการ​ OTOP ที่นำของดีจากทั้ง 17 อำเภอของจังหวัดสุรินทร์มาจำหน่ายในงานนี้​ เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ได้แก่ โซนการน้อมนำแนวพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร/โซนนิทรรศการศิลปิน OTOP และเยาวชน OTOP/​โซนตลาดออนไลน์/​โซนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี / ​โซนชวนชิม เช็คอิน นั่งกิน ชิม เที่ยว/ เยี่ยมชมนิทรรศการ​โคกหนองนาโมเดล​พร้อมทั้งได้แนะนำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ให้กับประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานอย่างเป็นกันเอง โดยมีนายสมบัติ ศรีสุรินทร์ กรรมาธิการการเงินการคลังฯ นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ

มหกรรม OTOP ชายแดน จังหวัดสุรินทร์​ ระหว่างวันที่​ 24 -​27 กันยายน 2563​ ณ​ ตลาดอาเซียนช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

ภาพ/ข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ : รายงาน  🐘

(Visited 1 times, 1 visits today)