🌾🐘 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เดินทางตรวจเยี่ยม โคก หนอง นา โมเดล ต้นแบบจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 28 ก.ย. 2563 นายนิวัติ​ น้อยผาง​ รองอธิบดี​กรมการพัฒนาชุมชน​ ติดตามงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พบปะผู้นำชุมชน เครือข่ายพัฒนาชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”   ณ สวนเก้าตะวัน ม.๑ ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โดยมี นายธีรพล  สกุลรักษ์ นายอำเภอศีขรภูมิ นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์  พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ตัวแทนท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมรับการตรวจเยี่ยม
โดยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมน ได้มอบนโยบาย และชี้แนะ หลักทฤษฎี แนวทางการดำเนินโครงการโคก หนองนา โมเดล ให้เป็นที่เข้าใจว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน คือการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาระบบทุนนิยมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยให้ชุมชนคำนึงความสามัคคี การตระหนักรู้หน้าที่ และร่วมมือกันสร้างสรรค์

(Visited 1 times, 1 visits today)