🌾🌾🐘 พช.สุรินทร์ แข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน 🐘✨✨

นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 โดยกำหนดการเเข่งกีฬาสีสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ณ  สนาม โรงแรม เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ผู้ร่วมเเข่งขันประกอบด้วย ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 130 คน โดยแบ่งสายการเเข่งขันเป็น 2 ทีม คือ ทีมสิงห์เหนือ (สีกรมท่า) เเละทีมเสือใต้ (สีเหลือง) กำหนดการแข่งขันกีฬา จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลชาย แชร์บอลหญิง ชักกะเย่อ  เต้นสะบัด สลัดออก เเละกีฬาแทงไม่ยั้ง

นายวสันต์ ชิงชนะ กล่าวว่า การเเข่งขันกีฬา นอกจากเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกเเล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพและความสามารถด้านกีฬา ส่งเสริมความรักความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ รู้จักให้อภัยกันและก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ อีกด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)