🌾🌾🐘 พช.สุรินทร์ เตรียมความพร้อมอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่ 72 ก่อนลุยงานในพื้นที่ 🐘✨✨

👉 ณ ห้องประชุมพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ และคณะให้ความรู้และฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนารุ่นที่ 72 ระหว่างวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2563 ตามหลักสูตรที่กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้าง ภารกิจ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และแนวทางการขับเคลื่อนงานฯ วิทยากรโดย ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน

📷ภาพ/ข่าวทีมประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)