🌾🌾🐘 พช.สุรินทร์ ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์🐘✨✨

วันนี้(9 ต.ค. 63) เวลา 13.30 น. นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ โดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมสามัญประจำปี 2563 โดยมีส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ นายกสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ร่วมวางแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ให้ไปในทิศทางเดียวกัน

นายวสันต์ ชิงชนะ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์มีเสน่ห์ทั้งผ้าไหม ข้าวและช้าง รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยว อาหารอร่อยและผลิตภัณฑ์สินค้าของดีมากมาย  โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การใช้สื่อโซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยในการส่งเสริมการขายหรือประชาสัมพันธ์สินค้าจะช่วยชาวบ้านได้อย่างมาก  วันนี้เป็นที่ทุกภาคส่วนได้มาร่วมด้วยช่วยกันทำให้เกิด ทำอย่างไรให้ว้าว เช่น กินกาแฟแก้วละ 20 บาท แต่วิวหลักล้าน สร้างจุดดึงดูด จุดเช็คอิน ร่วมสมัยไปกับวิถีชุมชน ท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม มีกิจกรรมที่จะสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวและชุมชน ไปพร้อมๆกันได้

📷ภาพ/ข่าวทีมประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)