🌾🌾🐘 พช.สุรินทร์ ร่วมถวายการต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 🐘✨✨

👉 วันนี้( 9 ตุลาคม 2563 ) เวลา 09.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ถวายการต้อนรับ พระเทพศาสนาภิบาลเป็นประธาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของจังหวัดสุรินทร์ ณ วัดศาลาเย็น ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์  จากนั้นกล่าวถวายการต้อนรับ และคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จากส่วนกลาง สอบถามผลการดําเนินการตาม โครงการฯ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทํางานแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับ โครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ – มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานและผู้สนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
👉 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ โดยนายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขวาสินรินทร์ เครือข่าย OTOP อำเภอเขวาสินรินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า ในครั้งนี้ด้วย

📷ภาพ/ข่าวทีมประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)