สุรินทร์ นำครัวเรือนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่ออาณาประชาราษฎร์มาอย่างยาวนาน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ ชุมชนบ้านหนองบอน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรั จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี ท่าตูม สนม เเละโนนนารายณ์ จำนวน 150 คน กิจกรรม ประกอบด้วย การจัดพิธีน้อมรำลึกเเละสืบสานพระราชปณิธานฯ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การเยี่ยมชมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รวมทั้งการแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกายเเละพระสติปัญญาคิดค้นโครงการในพระราชดำริหลายพันโครงการอันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ เเละในปี 2563 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 อนุมัติโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการในพื้นที่ 17 อำเภอ 158 ตำบล 1,310 ราย

(Visited 1 times, 1 visits today)