พช.สุรินทร์ เปิดรับสมัครลูกจ้าง 324 อัตรา ขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 9,188 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ระยะเวลาการจ้างนับแต่วันที่จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต ในพื้นที่ 73 จังหวัด ยกเว้น 3 จังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการคือ จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาครและสิงห์บุรี ซึ่งเป็นโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID -19

ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ เปิดรับสมัครลูกจ้าง จำนวน 324 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองและขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ โทร.044-511-438

โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1-SlMg1HOaFJPBpegzTr-JpkzrEzKafz2

(Visited 1 times, 1 visits today)