ผู้ว่าฯ สุรินทร์ เร่งขับเคลื่อน โคก หนอง นา โมเดล ทั้ง 17 อำเภอ 158 ตำบล รวม 1,313 ราย

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เเจ้งที่ประชุมเพื่อทราบความเป็นมาของโครงการฯ การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการดำเนินงาน เเละการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ตามบทบาทเเละภารกิจของหน่วยงานภาคีต่างๆ

(Visited 1 times, 1 visits today)