🌾🌾🐘 พช.สุรินทร์  ประชุมพัฒนาการอำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 9/2563 🐘✨✨

 

👉 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 9/2563

👉แสดงความยินกับพัฒนาการอำเภอ 2 ท่าน ที่ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับคัดเลือกให้รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ คือ  นายสัญชัย ซาซุม ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอ  รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอชุมพลบุรี และ  นายชาติพิชิต จารุการ ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอ

รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

👉โดยการประชุมครั้งนี้ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ติดตาม และกำหนดการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

📷ภาพ/ข่าวทีมประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)