🌾🌾🐘 พช.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรม”นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรบนหลังช้าง ทุกวันเสาร์” ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง 🌾🌾🐘

👉  นายวสันต์ ชิงชนะพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการนุ่งผ้าไทยใส่บาตรบนหลังช้าง ทุกวันเสาร์ เพื่อสนับสนุนให้ชาวจังหวัดสุรินทร์ นุ่งผ้าไหมสุรินทร์ ส่งเสริมวัฒนธรรมการใส่บาตร และช่วยช้างตกงานอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
👉พบจุดเช็คอินแห่งใหม่ สถานีช้างแห่งแรกแห่งเดียวในจังหวัดสุรินทร์ มีจกรรมลอดท้องช้าง เลี้ยงอาหารช้าง และแท็กซี่ช้าง ชมเมืองสุรินทร์ และวันอาทิตย์ นั่งช้างชมตลาดกรีนมอ. ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
📷ภาพ/ข่าวทีมประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)