🐘🐘 จังหวัดสุรินทร์ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 ถนนกินได้อาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง🌱🌲

♦️ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ได้ขับเคลื่อน
การดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน
“ความต่อเนื่องคือพลัง”
ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการ “1 ตำบล 1 ถนน กินได้อาหารปลอดภัย” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือนและชุมชน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
♦️วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินกิจกรรมปฏิบัติการ kick off โครงการ “1 ตำบล 1 ถนน กินได้ อาหารปลอดภัย” ตำบลน้ำเขียว ณ บริเวณโดยรอบเส้นทางถนนบ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยนายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด มีหน่วยงานราชการ นำโดย
นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี หัวหน้าส่วนราชการจากภาคส่วนต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม/องค์กร ภาคีเครือข่าย ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรม ประกอบด้วย
🌱การมอบเมล็ดพันธุ์/กิ่งพันธุ์
🌱การปลูกต้นไม้มงคล
🌱การเอามื้อสามัคคีปลูกพืชผักสวนครัว ระยะทาง 700 เมตร
♦️โดยมีประชาชนชาวตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี ร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน กิจกรรมต่างๆ ได้รับการสนับสนุนการบูรณาการภายใต้ วัด ประชารัฐ สร้างสุข จากหน่วยงานราชการ กลุ่มองค์กร ภาคี/เครือข่าย ดังนี้
👉 มูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอรัตนบุรี สนับสนุนกิ่งพันธุ์มะนาวแป้นพิจิตร และกิ่งพันธุ์ไผ่สำหรับแจกผู้มาร่วมกิจกรรม
👉 กศน.อำเภอรัตนบุรี สนับสนุนพันธุ์ชะอม และต้นพันธุ์ตะไคร้
👉 สวนพอเพียงแบบเพียงพอกล้าไม้ป่าจังหวัดสุรินทร์ อำเภอรัตนบุรี สนับสนุนต้นเสม็ด 500 ต้น
👉 บ้านสวนคนใจดี อำเภอโนนนารายณ์ สนับสนุนวัสดุประจำฐานการเรียนรู้
👉 โรงเรียนและวัดบ้านหนองคู อำเภอรัตนบุรีสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการจัดสถานที่และกิจกรรม
👉 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี สนับสนุนบุคลากรในการตรวจคัดกรองบริเวณทางเข้าการจัดกิจกรรม
👉 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี สนับสนุนบุคลากรร่วมกิจกรรม และสนับสนุนรถน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ในการดูแลต้นไม้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

📸 📣 ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ : รายงาน 🐘🐘

(Visited 1 times, 1 visits today)