ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กระทรวงมหาดไทย

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กระทรวงมหาดไทย (3 หน่วยงาน ) 18 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญาตรีทุกสาขา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ระหว่างวันที่ 9-16 กรกฎาคม 25664 ทางเว็บไซต์จังหวัดสุรินทร์ www.surin.go.th

(Visited 1 times, 1 visits today)