🐘🌾 🌾 พช.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 🌾 🌾🐘

📨วันที่ 12 มกราคม 2565 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายนายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้ โครงการตามแนวพระราชดำริต้นแบบ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมตรวจประเมินโครงการ โดยมี นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูมกล่าวต้อนรับ และรายงานการดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว
🌟ในการนี้​ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายอดุลย์ ดีอ้อม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมเป็นกรรมการและได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนโดยการสร้างเครือข่ายโคกหนองนาให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน

💗นางสาวพิมพ์ประไพ สร้างดี พัฒนาการอำเภอท่าตูม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตูม ร่วมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการหมู่บ้านเมืองแก และกลุ่มสมาชิกเกษตรอินทรีย์บ้านเมืองแก หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม ในการนำเสนอผลงานในการตรวจประเมินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้ โครงการตามแนวพระราชดำริต้นแบบในครั้งนี้ด้วย
.
.
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #กองประชาสัมพันธ์กรมการพัฒนาชุมชน #Changeforgood #WorldSoilDay #WorldSoilDayCDD #จังหวัดสุรินทร์ #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ #โคกหนองนาโมเดล #CDDsurin #surincitytalk #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
😃 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 😃 Change for Good🎉

📷ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ พช.ท่าตูม จ.สุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)