✳️✳️ รองผู้ว่าฯ สุรินทร์ ลงพื้นที่ร่วมสนับสนุนการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ของสำนักตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ณ พื้นที่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์✳️✳️

🐘🐘(S)(U)(R)(I)(N) ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม รุ่งเรืองเกษตรอินทรีย์ 🌾🥬

✳️✳️ รองผู้ว่าฯ สุรินทร์ ลงพื้นที่ร่วมสนับสนุนการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ของสำนักตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ณ พื้นที่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์✳️✳️

📣 📣วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 📣📣 เวลา 09.00 น. นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 13 ติดตามงานพัฒนาชุมชนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และถอดบทเรียน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติจังหวัดสุรินทร์ บ้านหนองบอน หมู่ 6 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

✳️โดยมี นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์, นางสาวฉัตรระวี ภาสตโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน,
นางชุติมา บุญประเสริฐสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางสาวลาภา สุขสมาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน, นายบัณฑูรย์ ภสุริยกุล พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย พระอาจารย์ ดร.สังคม ธนปัญโญ, นางบุสดี ขุนศิริ ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติจังหวัดสุรินทร์ และคณะฯ ให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูล และนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และนำเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินกิจกรรมภายในบริเวณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ

✳️ ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ รองผู้ว่าฯ ทรงลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ ร่วมบันทึกภาพ/เสียง เพื่อนำเสนอและถ่ายทอดผลการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์” ในรูปแบบวีดีทัศน์ โดย ได้รับการสนับสนุนทีมเจ้าหน้าที่ถ่ายทำและบันทึกภาพ/เสียง จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการเพื่อนำมาเผยแพร่สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ ต่อไป
.
.
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #60ปีกรมการพัฒนาชุมชน #กองประชาสัมพันธ์กรมการพัฒนาชุมชน #Changeforgood #จังหวัดสุรินทร์ #PRsurin #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ #CDDsurin #surincitytalk #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
#โคกหนองนาโมเดล

▶️▶️เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง​ ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน​ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ❤️Change for Good✨

📸ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 🌾🌾🐘

(Visited 1 times, 1 visits today)