ด่วน!!! กรม พช. รับสมัครพนักงานราชการหลายอัตรา

ด่วน!! กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 28 อัตรา
1) นักทรัพยากรบุคคล 2) นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4) นักประชาสัมพันธ์ 5) นักวิชาการพัสดุ 6) วิศวกรโยธา 7) นายช่างไฟฟ้า
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://personnel.cdd.go.th หรือ http://cdd.jobthaigov.com
ไฟล์ประกาศ https://surin.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/69/2022/11/%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94.pdf

(Visited 1 times, 1 visits today)