ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้า และหัตถกรรม

✳️✳️ รองผู้ว่าฯ สุรินทร์ ลงพื้นที่ร่วมสนับสนุนการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ของสำนักตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ณ พื้นที่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์✳️✳️