ข่าวประชาสัมพันธ์

🐘🌾 🌾 จังหวัดสุรินทร์ เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565🐘🌾 🌾