ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️🌻พช.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดลำน้ำ คู คลอง” เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

✳️✳️ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์✳️✳️