ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เตรียมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และการจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9