ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

สพอ.ศีขรภูมิ พร้อม เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอศีขรภูมิ มอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อสนับสนุนตามโครงการรักษ์น้ำ(ใจ) สู่ทฤษฎีใหม่ประยุกต์เพื่อพลิกชีวิตและความหวัง กิจกรรมที่ 3 ครัวชุมชน