ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบของผู้สมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ของอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

@สพอ.ปราสาท รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติตามภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ‘โคก หนอง นาโมเดล’