District Community Development Office News

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 พช.สังขะ ขานรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ยกทัพผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณท์ OTOP ภายในงาน มหกรรมสุรินทร์รุ่งเรือง เมืองเกษตรอินทรีย์ และของดีเมืองสุรินทร์

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 พช.สังขะ ขานรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ยกทัพผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณท์ OTOP ภายในงาน มหกรรมสุรินทร์รุ่งเรือง เมืองเกษตรอินทรีย์ และของดีเมืองสุรินทร์

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 พช.สังขะ ขานรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ยกทัพผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณท์ OTOP ภายในงาน มหกรรมสุรินทร์รุ่งเรือง เมืองเกษตรอินทรีย์ และของดีเมืองสุรินทร์

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 านรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ยกทัพผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณท์ OTOP ภายในงาน มหกรรมสุรินทร์รุ่งเรือง เมืองเกษตรอินทรีย์ และของดีเมืองสุรินทร์

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม ประจำปีพุทธศักราช 2565