ตัวชี้วัดที่แก้ไข รอบที่ 1/2562

ตัวชี้วัดที่ 4 KPI สพอ. รอบที่ 1.2562 จำหน่าย OTOP

ตัวชี้วัดที่ 3 KPI สพจ.รอบที่1.2562 จำหน่าย OTOP

งบหน้าสรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ฯ รอบที

สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ รอบการประเม

(Visited 1 times, 1 visits today)