บ้านท่าสว่าง Ta Sawang Village ターサワン村

บ้านท่าสว่างเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมผ้าไหมบ้านท่าสว่างเป็นหมู่บ้านที่ยกระดับผ้าไหมพื้นบ้าน บ้านท่าสว่างเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทอผ้าไหมเป็นงานหัตถกรรมของชุมชนแต่สมัยโบราณ ปัจจุบัน ผ้าไหมที่ผลิตจากบ้านท่าสว่าง นอกจากผลิตตามแบบดั้งเดิมที่กล่าวมาแล้วยังมีการทอผ้าด้วยการกรรมวิธียกทองแบบราชสำนักสยาม ซึ่งเกิดจาก อาจารย์วิรธรรม ตระกูลเงินไทยได้คิดค้นขึ้นมา จากการผสมผสานระหว่างกรรมวิธีการทอผ้าย้อมสีแบบดั้งเดิมของชุมชน และการออกแบบลวดลายแบบราชสำนักสยามโดยการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านท่าสว่างบาวส่วน ชื่อว่า “กลุ่มผ้าไหมยกทองจันทร์โสมา” ผลงานที่โดดเด่นของที่นี่คือการได้รับการค้ดเลือกจากรัฐบาลไห้ทอผ้าสำหรับตัดเสื้อผู้นำและผ้าคลุมไหล่สำหรับคู่สมรสผู้นำ 21 เขตเศรษฐกิจที่มาร่วมประชุมผู้นำเอเปกเมื่อปลายปี2546กิจกรรมในหมู่บ้าน・เรียนรู้การทอผ้าและขั้นตอนการผลิตเส้นไหม・ชมพิธีกรรมพื้นบ้าน・ชมโรงงานทอผ้าไหมยกทองโบราณ・สรรวิธีชีวิตและวัฒนธรรมไทยเขมร・ชอปผ้าไหม (ผ้าพื้นและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไหม และชุดผ้าไหมสำเร็จรูป)สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสุทิตย์ ยิ้วว่อง (ผู้ใหญ่บ้าน)เบอร์ติดต่อ: 089-630-3396, 084-962-3439บ้านท่าสว่าง ม.1 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)