บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 0

(Visited 1 times, 1 visits today)