หมู่บ้านช้างตากลาง

บ้านตากลาง ตำบลกระโพ  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ ห่างจากศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 214 (สุรินทร์-ร้อยเอ็ด) หลักกิโลเมตรที่ 36 และเดินทางต่อถนนลาดยางถึงบ้านตากลางอีประมาณ 22 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านช้าง ซึ่งมีช้างอยู่ประมาณ 200 ตัว และสุสานช้างวัดป่าอาเจียง

แผนพับหมู่บ้านช้าง1(ENG) แผนพับหมู่บ้านช้าง1

(Visited 1 times, 1 visits today)