แนวทางการปฏิบัติของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านสถานที่ ผลิตภัณฑ์ และการโฆษณา

แนวทางการปฏิบัติของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านสถานที่ ผลิตภัณฑ์ และการโฆษณา
.
.
รวมไฟล์แนวทางฯ ดาวน์โหลดลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1jHYq3tT67EiiDxHaQtthP5qaPba6DQdF?usp=share_link

(Visited 1 times, 1 visits today)