Master รำวงพัฒนาชุมชน_มีเนื้อเพลง

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการเรียบเรียงเนื้อร้อง ทำนอง จังหวะดนตรี “เพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน” พร้อมถ่ายทำมิวสิกวิดีโอ (Music Video) ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน เป็น “เพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน” (ฉบับปรับปรุง) จำนวน 2 รูปแบบ คือ
1) รูปแบบขับร้องประสานเสียงโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายร่วมกันขับร้อง
2) รูปแบบขับร้องโดยศิลปินมืออาชีพ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ จึงดำเนินการส่งเสริม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “เพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน” (ฉบับปรับปรุง) เพื่อใช้เป็นสื่อสร้างสรรค์อุดมการณ์และสร้างแรงบันดาลใจในงานพัฒนาชุมชนต่อไป
.
.
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #พช #พัฒนาชุมชน #มาร์ชพัฒนาชุมชน #พัฒนากร #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ #จังหวัดสุรินทร์

คลิกรับชม > > https://youtu.be/AccE5h1Fc6E

(Visited 1 times, 1 visits today)